Priser

De oppgitte prisene gjelder fra 18. april 2016 for avd. Oslo og Lørenskog.

Fjerning (konsultasjon er inkludert i prisen)

Radiolasebehandling:
1 stk: Kr. 790,-
2 stk: Kr. 1250,-
3 stk: Kr. 1550,-
Pr. stk over 3: 350,-

Kryobehandling:
Inntil 3 stk: Kr. 650,-
Pr. stk. over 3: Kr. 70,-

Kirurgi:
Med sutur: Kr. 850,-

Annet

Konsultasjon og vurdering: kr. 420,-
Forsendelse til vevsundersøkelse: Kr. 80,-
Frikort gjelder ikke.

Rabatt

Studenter og pensjonister: 10 % rabatt

Avd. Drammen

Egne priser gjelder for avd. Drammen, se prisliste Drammen.